Når man har trent Taekwondo over en tid kan man gradere seg til et nytt belte. Det vil si at man går et steg videre. Vi arrangerer to graderinger i året. Vanligvis i slutten av januar og i begynnelsen av juni. Taekwondo har tradisjonelt sett ett hierakisystem som vises tydelig ved form av beltesystemet og dets fargesymbolikk. I likhet med de fleste andre klubber som har barnegrupper, ser vi i Brumunddal Taekwondoklubb behovet for et nytt beltesystem som gir samme motivasjon ved å trene mot en ny beltegrad, samtidig som barna ikke oppnår en for høy grad for tidlig mtp. modning. Hovedgradene forblir uendret, men det blir mellomgrader som markeres med teip.