Alle medlemmer må fylle ut skjema under. Dette fungerer som påmelding til vintergradering som finner sted lørdag 25. Januar 2020 i våre lokaler på Fønix.

Dataene som samles inn vil bli benyttet internt til oppmøte- og gradringslister. Det er viktig at det føres opp en foresatt/nærmeste pårørende som kan varsles ved sykdom/skade.

(info om neste gradering er å finne på siden for "medlemsnytt")

(Hvis ja, husk å selv ta kontakt for å informere om dette)

(bilde benyttes kun i medlem- og graderingslister til internt bruker i trenergruppa)