2021 nærmer seg slutt og det er snart gradering

Siden skolestart i høst har vi hatt tilnærmet normalt treningsopplegg i BTK. Det har vært litt mer inndeling i grupper, enn normalt, særlig de gangene det har møtt opp mange på trening. Men vi er heldige som har en ekstra kampsportsal på Fønix. Vi har også vært heldige som har hatt Kenneth, Lars og Brede med oss som trenere/hjelpetrenere i høst. Det har gjort det mulig å gjennomføre treninger mer eller mindre som normalt den siste tiden.

Klubben har fått en rekke nye medlemmer. Særlig er barnegruppa 8-12 år under stort press med mange nye og interesserte unger. Vi har sjølsagt også lagt et meget spesielt koronaår bak oss der vi i lange perioder ikke har kunnet gjennomføre treninger. Mange har hatt lyst til å komme og trene hos etter at vi endelig kom i gang igjen. Vi har derfor hatt ekstraordinær lang inntaksperiode denne høsten. Nå er det imidlertid stopp til vi er ferdige med gradering som normalt gjennomføres i siste del av januar. Deretter vil vi vurdere inntak av nye elever klubben forutsatt at vi har kapasitet både med tanke på fasiliteter og trenere.

Av litt mer administrativ karakter så har vi også lagt en lenger prosess bak oss der Norges idrettsforbundet og Norges kampsportforbund har byttet sine medlemsystemer. Vi har hatt perioder med tekniske utfordringer knytta til dette, noe som bl.a. medførte at det aldri ble sendt ut faktura til våre medlemmer på medlemskontingent i 2020. Vi har nå nettopp fått det nye systemet til å fungere. Vi jobber for tida med vasking av medlemslister slik at vi kan få dette ferdig innen nyttår. Det vil snart bli sendt ut gire for medlemskontingent for 2021 til de som trener i BTK i dag. Vær derfor oppmerksomme på henvendelser vedr. dette i en travel førjulstid. De som enda ikke har meldt seg inn i Brumunddal Teakwondoklubb (BTK), må sørge for å få dette på plass nå via minidrett.no.

Vi planlegger å gjennomføre en hyggelig gradering i løpet av siste del av januar. Eksakt dato kommer vi tilbake til innen årsslutt. Normalt legger vi dette til en av de siste helgene i januar. Hold derfor av disse dagene inntil endelig dato og opplegg er avklart. Det har lenge vært etterspurt gradering med overnatting, noe som var svært populært hos våre medlemmer tidligere. Vi vurderer mulighetene for dette fortløpende og kommer tilbake med mer info når vi har bedre oversikt over mulighetene.

Les mer om BTK her: https://brumunddaltkd.no/medlemsinfo/

Mvh. Atle, trener og leder,
på vegne av de øvrige trenerne i Brumunddal Taekwondoklubb